HASTANE YÖNETİCİSİ ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde bilişim ve tıp teknolojileri takip edilemez bir hızla gelişmekte, değişim göstermektedir. Değişim gösteren sadece teknolojiler değil, buna bağlı olarak; mimari tasarımlar, sağlık hizmetinin kendisi ve sunuluş biçimi, yatırım şekli, sektör öncelikleri, hatta görev tanımlarıdır….

20 sene öncesinde hastanelerin büyük çoğunluğu kamu tarafından yönetilirken hastane yöneticisinin sorumlu olduğu konu başlıkları ile bugünün hastane yöneticisinin sorumlulukları arasında sayı ve içerik anlamında büyük fark vardır. Günümüz hastane yöneticisi, hastanesini profesyonel bir işletmecinin özel bir şirketi yönettiği gibi yönetmek zorundadır. Bunu yaparken; yatırım becerisine ve finansal çözümlere yakın olmalı, çalışanlarının memnuniyeti ile yakından ilgilenmeli, adil performans kriterleri koymalı ve uygulamalı, verilen hizmetin kalitesini, tıbbi hata oranlarını, hastaların memnuniyetini, çalışanlarının verimliliğini ölçmeli, iyileştirme çalışmaları yapabilmelidir. Bütün bunları yapabilmek için, bugünün hastane yöneticisi ölçemediği müddetçe yönetemeyeceğinin bilincinde olmalıdır.

Bilgi, bir çok yönüyle kaliteli sağlık sunumunun vazgeçilmez bir öğesidir. Hastanede üretilen verilerin doğru şekilde toplanması, verilerden anlamlı bilgi üretilmesi, üretilen bu bilginin de hasta hayatı kurtarılmasında ve hastane yönetiminde karar destek yönüyle kullanılması her hastane yöneticisinin düsturu olmalıdır.

Hastane yönetmede hiç kuşku yok ki bir hastane yöneticisinin en büyük yardımcısı, hastane bilgi sistemleridir. İyi kurgulanıp kullanıldığında bu sistemler, bir hastanenin  %60 – 70 daha iyi yönetilebilmesini sağlayabilmektedir. HBYS’ler fatura üretim yazılımları olarak görülmemelidir. Mutlaka iş süreçlerine göre yazılmış olmalı ve kolay kullanımlı olmalıdır. Yazılımın tercihen on-line süreğen eğitim programları olmalı ve kullanımı hastane yönetimi tarafından teşvik edilmelidir. HBYS’ler mutlaka hasta ve hastane çalışanını içinde barındırmalıdır. Hastane Yönetimi, hastanenin yönetiminde HBYS’den azami yararlanmalı ve mutlaka karar destek sistemi olarak kullanmalıdır.

Günümüzde bilişim teknolojileri ve bilgi sistemleri aşağıda yazılı başlıklarda iyileştirme sağlamak üzere kullanılmaktadır;

-          Hasta memnuniyetini artırmak

-          Hizmet kalitesini artırmak

-          Tıbbi hataları azaltmak

-          Performans ölçmek, çalışan verimliliğini ve memnuniyetini artırmak

-          Maliyet optimizasyonu yapmak

Bunları gerçekleştirebilmek için hastanelerde kullanılan bilişim donanım altyapısının da güçlü ve sisteme uygun olması lazımdır. Hastane yöneticisinin donanım altyapısı oluştururken bir danışmandan destek alması, ihtiyaca uygun, güncel donanımlara sahip olmasını ve gereksiz harcamalardan kaçınmasını sağlayacaktır. Intel, bu konularda hastanelere ücretsiz danışmanlık vermektedir.

Bu sistemden daha iyi yararlanabilmek için, bir hastane yöneticisinin ayrıca teknolojiyi de yakından takip etmesi gerekmektedir. Kablosuz iletişim ve mobil platformların hastanelerde kullanılması, hasta başında veriye ulaşılmasını ve veri girişine olanak verdiğinden iş süreçlerini hızlandırmakta ve verimliliği artırmaktadır. LIS, RIS, PACS gibi teknolojiler, hastaneyi kağıt ve filmden kurtarmakta, ciddi tasarruflar sağlamaktadır. RFID, Barkod gibi teknolojiler, hataları azaltmakta, hastane içi cihaz takibinde kolaylıklar sağlamakta, hırsızlıkları önlemektedir. Evde bakım ve uzaktan kronik hastalık yönetiminde kullanılan teknolojiler, hastanenin iş yükünü azaltmakta, yeni gelir kapısı açmaktadır. Ses komut ve ses tanımlı yazı sistemleri özellikle doktorun işini çok kolaylaştırmaktadır. Burada saymadığımız daha birçok bilişim teknolojisi, hastanenin daha iyi yönetilmesinde Hastane Yöneticisinin en büyük dostudur.

SONUÇ: Bilişim sistemleri ne yazık ki görülebilen ve ölçülebilen çıktılara sahip değildir.  Direkt kazanç sağlamazlar ama dolaylı olarak çok kısa sürede yatırımın geri döndüğü sistemlerdir. Hastanedeki kaçakları önlemesi, işlemleri hızlandırması, hataları azaltarak olası tazminatlardan koruması, başta ölçülemeyen ancak uzun vadede hastaneye ve hastane yöneticisine büyük tasarruflar sağlayacak yararlarından sadece birkaç tanesidir.

Bilişim sistemlerini etkin kullanan hastanelerden alınan bazı sonuçlar aşağıda verilmiştir;

Ÿ  Risk bazlı ölüm oranlarında % 7 – 10 azalma

Ÿ  Hastane yatış süresinde %20 – 25 azalma

Ÿ  Ortalama teşhis zamanında % 40 iyileşme

Ÿ  Verimlilikte % 60’lara varan artış

Ÿ  Hastane içi iletişimde hızlanma

Ÿ  Daha çok bilgi, analiz, ölçülebilir performans

Ÿ  Kaynakların daha etkin kullanımı

Ÿ  Maliyetlerde belirgin azalma

Hastane Yöneticisi, bilişim ve iletişim teknolojileri yatırımlarına açık olmalı, gerekli finansmanı sağlamakta tereddüt etmemelidir. Hastane Yöneticisi, bilişim teknolojilerini kullanarak yönettiği her şeyi ölçmeyi benimsemelidir. Unutulmamalıdır ki; Ölçülemeyen şey yönetilemez !

* Bu yazı SAYED Dergisi Mart 2009 sayısında yayınlanmıştır.

Bu yazı Dijital Hastane, Yayınlanmış Yazılar kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>